,, Nie takie ważne,

żeby człowiek dużo wiedział,

ale żeby dobrze wiedział,

nie żeby umiał na pamięć

a żeby rozumiał,

nie żeby go wszystko troszkę obchodziło

a żeby go naprawdę zajmowało..”

Janusz Korczak

                       .................................................................................................................................................................................

UWAGA

 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku, na podstawie Uchwały Rady Miasta Białystok NrXXI331/20

 z dm.27.02.2020 oraz Uchwały Nr XXIII354/20 z dnia 30.03.2020

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „ Jedynka” oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom pod Modrzewiem ‘’ wchodzą w skład powstałego w dniu 01.01.2021 roku

Centrum Obsługi Placówek  Opiekuńczo – Wychowawczych w Białymstoku.